Lidojošs aizsargpostenis-AWACS

Konstantīns POČS, Dr.h.c., Bostonā, Mass., ASV

Referāts nolasīts Bostonā 1975.gadā, papildināts 1992.gadā
(Publicēts: «Technikas Apskats» 1992, Nr. 122, lpp. 6-7)

Bēdīgi ir konstatēt, ka kari un nesaskaņas ir bijuši cilvēku sabiedrības nenovēršama daļa. Valstis, vai tās aktīvi karo, vai nē, vienmēr un visos laikos gatavojas karam vai valsts aizsardzībai. Pēc katras ieroču sadursmes kara tehnika uzlabojas kā stratēģiskajā, tā tehniskajā laukā, t.i., attīstīta metodes, kā efektīgāk iznicināt cilvēkus. Jau latīņu paruna saka, ka „Homo homini lupus est” („Cilvēks cilvēkam vilks”). Ja jau tajā laikā cilvēku sadzīvē bija radusies tāda doma, tad pašlaik straujajā tehnikas attīstības laikmetā un cilvēku savstarpējās nenovīdības dēļ, romiešu teiciens ir īsti piemērots.

ASV zemes plašuma, augsto tehnikas sasniegumu un labklājības dēļ ir pasaules degpunktā. ASV ir jārūpējas ne tikai par savas zemes dzīves standartu un tā aizsardzību, bet arī par daudzām citām valstīm. ASV vienmēr militāri jābūt stiprai un modrai. Neielaidīšos pārrunās par militāro stiprumu, jo tas nav mans nolūks. Mans nolūks ir iepazīstināt lasītājus ar vienu militāru brīdinājuma un kontroles aparatūru, ko pašlaik attīsta ASV gaisa spēki un ko līdz šim kara tehnikā vēl nepazina. Pateicoties zinātnes un tehnikas straujai augšupejai, ir iespējams radīt ne tikai dzīves ērtībām patīkamus priekšmetus, bet arī militārām vajadzībām efektīgākus aparātus.

Mans pētījums jauno aparātu attīstībā nav saistīts ar to, kā labāk un ātrāk iznicināt cilvēku, bet gan ar to, kā aizsargāt civiliedzīvotājus, karavīrus, zemi un rūpniecību kā kara, tā arī miera laikos.

Kara un miera laika nolūkam ASV gaisa spēki attīsta speciāli iekārtotu lidmašīnu, kas spēj novērot objektus kā gaisā, tā uz zemes un var sniegt ziņojumus attiecīgiem komandpunktiem. Šāda veida lidmašīnai gaisa spēki izvēlējās nosaukumu «Sentry», kas nozīme brīdinātājs jeb sargs. «Sentry» nav nekas cits, kā lidošanai pielāgots radars.

 

 

Lidaparāts ir konstruēts tā, ka spēj paveikt trīskāršu uzdevumu:

1. Kontrolēt lidmašīnu uzbrukumus mērķiem uz zemes;
2. Aizsargāt gaisa telpu;
3. Koordinēt novērojumus dabas katastrofu gadījumos.

«Sentry» ir pārveidota «Boeing 707» satiksmes lidmašīna, kurā ir iebūvēti augstākās tehnikas sasnieguma datori, sazināšanās un kontroles instrumenti. Uz «Sentry» lidmašīnām augšdaļas astes galā uzbūvēts 30 pēdu diametra rotējošs rotodroms, kas izskatās kā divi milzīgi šķīvji, ar vaļējām pusēm kopā salikti. Rotodromā ir iebūvēts radars un identifikācijas antenas, kas apgādā «Sentry» apkalpi ar datiem, ko izvērtē datori un pārējie instrumenti lidmašīnā.

Ikviena «Sentry» lidmašīna ir patstāvīga, neatkarīga komandējoša radara stacija, kas var pārredzēt visu gaisa satiksmi resp. kustību gaisā, 250 jūdžu attālumā uz visām pusēm 360 grādu aplī.

Ļoti izsmalcinātā radara sistēma var atklāt gan augstu, gan zemu lidojošas lidmašīnas. Atsevišķs jaunas konstrukcijas radars notausta apvidu uz zemes tieši zem lidmašīnas un 250 jūdžu attālumā. Tā var laicīgi uztvert ienaidnieka naidīgu aktivitāti un dot noradījumus objektu iznīcināšanai uz zemes vai gaisā.

Radars, kas iebūvēts 30 pēdu diametra rotodromā, var skatīties no augšas uz leju bez zemes efektu un radioviļņu traucējumiem, ko nevar uz zemes stacionēts radars. Lidojot 30000 pēdu augstumā, radara redzamību neierobežo kalni, citi zemes objekti un zemes lodes apaļums. Radars var uztvert mērķi gaisā un lejā ap trīs kubikmiljoni jūdzes, un dot meklēto informāciju īsā laikā. Kā kara, tā miera laikā «Sentry» palīdz draudzīgu valstu aviācijai.

Tā kā instrumenti iebūvēti strūklu dzīta «Boeing 707» tipa lidmašīnā, tā var uzturēties gaisā ilgu laiku un, ja vajadzība spiež, degvielu var uzpildīt lidojot. Ar strūklu lidmašīnas ātrumu «Sentry» var būt ikkatrā vietā, kur apstākļi to prasa.

«Sentry» lidmašīnas būs ne tikai ASV gaisa spēku sistēmai, bet arī NATO valstīm. Ar šādu lidmašīnu NATO vadība varēs pārredzēt visu Eiropu un to aptvērējas jūras un okeānus. NATO iegūs vēl to priekšrocību, ka varēs uztvert mazas kuģu flotiles kustības tuvu krastam bangojošos ūdeņos, kas ar krasta radaru nav iespējams.

«Sentry» ir svarīga pakalpojumu sistēma miera un kara laikos. Tā ir svarīga ASV nacionāla programma, kurai aiziet daži no mūsu visu apraudātajiem nodokļu dolāriem.

Liels palīgs «Sentry» («AWACS») bija karā ar Iraku, novērojot karaspēka kustības.