Lieldienas 2018

1. Dievs, atjauno zemes vaigu!
2. Pasargā mani, Dievs, jo es paļaujos uz Tevi!
3. Dziedāsim Kungam, jo lieliski Viņš parādīja savu spēku!
4. Es slavēšu Tevi, Kungs, mans glābēj.
5. Smeliet žēlastību no pestīšanas avotiem!
6. Tavi vārdi, Kungs, dod mūžīgo dzīvi.

7. Kā briedis slāpst pēc ūdens upēm,
Mana dvēsele – pēc Tevis.
Tikai Tu esi manas ilgas, vienmēr gribu Tevi teikt.
Tikai Tevī ir mans spēks, Tava griba – manējā.
Tikai Tu esi manas ilgas, vienmēr gribu Tevi teikt.

Uz Upurēšanu:

Uz Komūniju:


2.
Nogurušām rokām spēku dāvājiet,
Izmisušās sirdis mieriniet.
Raugiet, Kungs ir tuvu, Viņš ir Pestītājs,
Viņš ir spēks, kas nekad neatstāj.

3.
Nāks Kunga spēks un aklie ieraudzīs,
Kurlo ausis atvērsies un dzirdēs.
Klibais cilvēks staigās un mēmais gavilēs,
Jo Dieva roka paveic brīnumus.

4.
Atdzīvosies tuksnesis un strauti izplūdīs,
Katram Kungs dos dzīvo ūdeni;
Izslāpušās sirdis atveldzētas tiks,
Izmisušās – prieku iemantos.

5.
Kunga atbrīvotie Viņa ceļu ies,
Gavilējot atgriezīsies tie.
Prieks, ko Tēvs mums dāvā, paliek mūžīgi, m
Mūsu sirdis Viņā brīvas top.

Kristus augšāmcēlās,
Valda mūsu Dievs,
Nāve nāvi uzvar,
Mums deva dzīvi uz mūžiem.


Pielikumi

Psalms 19 (18)-mans

Refrēns: Tavi vārdi, Kungs, dod mūžīgo dzīvi.

Kunga likums ir bez vainas, tas stiprina garu;

Kunga liecība ir uzticama, tā gudrību sniedz mazajiem.

Kunga pavēles ir taisnīgas, tās ielīksmo sirdis;

Kunga bauslība ir skaidra, tā apskaidro acis.

R.

Kunga bijība ir tīra, tā paliek uz mūžiem;

Kunga spriedumi ir pareizi, tie visi kopā ir taisnīgi.

Vērtīgāki tie ir par zeltu, par vistīrāko zeltu,

un saldāki par medu un medus šūnu lāsēm.

R.


Bonifacius-mise

Gloria

Kaa-briedis-slapst

Comments are closed.