Lidojošs aizsargpostenis-AWACS

Konstantīns POČS, Dr.h.c., Bostonā, Mass., ASV

Referāts nolasīts Bostonā 1975.gadā, papildināts 1992.gadā
(Publicēts: «Technikas Apskats» 1992, Nr. 122, lpp. 6-7)

Bēdīgi ir konstatēt, ka kari un nesaskaņas ir bijuši cilvēku sabiedrības nenovēršama daļa. Valstis, vai tās aktīvi karo, vai nē, vienmēr un visos laikos gatavojas karam vai valsts aizsardzībai. Pēc katras ieroču sadursmes kara tehnika uzlabojas kā stratēģiskajā, tā tehniskajā laukā, t.i., attīstīta metodes, kā efektīgāk iznicināt cilvēkus. Jau latīņu paruna saka, ka „Homo homini lupus est” („Cilvēks cilvēkam vilks”). Ja jau tajā laikā cilvēku sadzīvē bija radusies tāda doma, tad pašlaik straujajā tehnikas attīstības laikmetā un cilvēku savstarpējās nenovīdības dēļ, romiešu teiciens ir īsti piemērots.

ASV zemes plašuma, augsto tehnikas sasniegumu un labklājības dēļ ir pasaules degpunktā. ASV ir jārūpējas ne tikai par savas zemes dzīves standartu un tā aizsardzību, bet arī par daudzām citām valstīm. ASV vienmēr militāri jābūt stiprai un modrai. Neielaidīšos pārrunās par militāro stiprumu, jo tas nav mans nolūks. Mans nolūks ir iepazīstināt lasītājus ar vienu militāru brīdinājuma un kontroles aparatūru, ko pašlaik attīsta ASV gaisa spēki un ko līdz šim kara tehnikā vēl nepazina. Pateicoties zinātnes un tehnikas straujai augšupejai, ir iespējams radīt ne tikai dzīves ērtībām patīkamus priekšmetus, bet arī militārām vajadzībām efektīgākus aparātus.

Mans pētījums jauno aparātu attīstībā nav saistīts ar to, kā labāk un ātrāk iznicināt cilvēku, bet gan ar to, kā aizsargāt civiliedzīvotājus, karavīrus, zemi un rūpniecību kā kara, tā arī miera laikos.

Kara un miera laika nolūkam ASV gaisa spēki attīsta speciāli iekārtotu lidmašīnu, kas spēj novērot objektus kā gaisā, tā uz zemes un var sniegt ziņojumus attiecīgiem komandpunktiem. Šāda veida lidmašīnai gaisa spēki izvēlējās nosaukumu «Sentry», kas nozīme brīdinātājs jeb sargs. «Sentry» nav nekas cits, kā lidošanai pielāgots radars.

 

 

Lidaparāts ir konstruēts tā, ka spēj paveikt trīskāršu uzdevumu:

1. Kontrolēt lidmašīnu uzbrukumus mērķiem uz zemes;
2. Aizsargāt gaisa telpu;
3. Koordinēt novērojumus dabas katastrofu gadījumos.

«Sentry» ir pārveidota «Boeing 707» satiksmes lidmašīna, kurā ir iebūvēti augstākās tehnikas sasnieguma datori, sazināšanās un kontroles instrumenti. Uz «Sentry» lidmašīnām augšdaļas astes galā uzbūvēts 30 pēdu diametra rotējošs rotodroms, kas izskatās kā divi milzīgi šķīvji, ar vaļējām pusēm kopā salikti. Rotodromā ir iebūvēts radars un identifikācijas antenas, kas apgādā «Sentry» apkalpi ar datiem, ko izvērtē datori un pārējie instrumenti lidmašīnā.

Ikviena «Sentry» lidmašīna ir patstāvīga, neatkarīga komandējoša radara stacija, kas var pārredzēt visu gaisa satiksmi resp. kustību gaisā, 250 jūdžu attālumā uz visām pusēm 360 grādu aplī.

Ļoti izsmalcinātā radara sistēma var atklāt gan augstu, gan zemu lidojošas lidmašīnas. Atsevišķs jaunas konstrukcijas radars notausta apvidu uz zemes tieši zem lidmašīnas un 250 jūdžu attālumā. Tā var laicīgi uztvert ienaidnieka naidīgu aktivitāti un dot noradījumus objektu iznīcināšanai uz zemes vai gaisā.

Radars, kas iebūvēts 30 pēdu diametra rotodromā, var skatīties no augšas uz leju bez zemes efektu un radioviļņu traucējumiem, ko nevar uz zemes stacionēts radars. Lidojot 30000 pēdu augstumā, radara redzamību neierobežo kalni, citi zemes objekti un zemes lodes apaļums. Radars var uztvert mērķi gaisā un lejā ap trīs kubikmiljoni jūdzes, un dot meklēto informāciju īsā laikā. Kā kara, tā miera laikā «Sentry» palīdz draudzīgu valstu aviācijai.

Tā kā instrumenti iebūvēti strūklu dzīta «Boeing 707» tipa lidmašīnā, tā var uzturēties gaisā ilgu laiku un, ja vajadzība spiež, degvielu var uzpildīt lidojot. Ar strūklu lidmašīnas ātrumu «Sentry» var būt ikkatrā vietā, kur apstākļi to prasa.

«Sentry» lidmašīnas būs ne tikai ASV gaisa spēku sistēmai, bet arī NATO valstīm. Ar šādu lidmašīnu NATO vadība varēs pārredzēt visu Eiropu un to aptvērējas jūras un okeānus. NATO iegūs vēl to priekšrocību, ka varēs uztvert mazas kuģu flotiles kustības tuvu krastam bangojošos ūdeņos, kas ar krasta radaru nav iespējams.

«Sentry» ir svarīga pakalpojumu sistēma miera un kara laikos. Tā ir svarīga ASV nacionāla programma, kurai aiziet daži no mūsu visu apraudātajiem nodokļu dolāriem.

Liels palīgs «Sentry» («AWACS») bija karā ar Iraku, novērojot karaspēka kustības.

Izcilais izgudrotājs Konstantīns Počs

Konstantīns Počs (1912 – 1994) – fiziķis, viens no izcilākajiem latviešu izcelsmes zinātniekiem un izgudrotājiem, LZA goda doktors. Vairāk nekā 30 gadus strādājis ASV Gaisa spēku un pasaules telpas laboratorijā (Bostona, ASV), piedalījies ASV Mēness pētījumu programmas īstenošanā un slavenās AWACS sistēmas izveidē. Kopš 1962. gada viņš bija ASV gaisa spēku un Pasaules telpas projektu koordinators Bostonā, administrējis miljardiem vērtus projektus, konstruējis meteoroloģiskās atbalsta raķetes 1969. gada Mēness ekspedīcijai, saņēmis ASV prezidenta pateicību. Viņa uzvārdā nosaukta LZA balva studentiem fizikā.

Šobrīd viņa patenti ir ASV Gaisa spēku un Pasaules telpas laboratorijas īpašums.

Dzimis: 1912.gada 27.februārī, Varakļānos, Latvijā

Miris:1994.gada 3.maijā, Masačusetā, ASV

Galvenais izgudrojums:

AWACS sistēma – militāru brīdinājuma un kontroles aparatūra
Instrumentācijas raķetes izsekošanai augšējos atmosfēras slāņos (atmosfēras piesārņotības un vēja ātruma mērīšanai)
Meteoroloģijas raķetes (ASV Mēness pētījumu programmas ietvaros) – optimālo apstākļu novērtēšana 30-250 km augstumā un izvēle pirms lielo kosmosa raķešu palaišanas
Ūdeņraža gāzes raķetes
Mikroviļņu radiouztvērēji
Rubīdija lāzeru pielietošana hologrāfijā
Patentdokumentu izlase:

K.Pocs. Microwave antena side lobe and beam reduction apparatus (Mikroviļņu antenu un staru reducēšanas aparāts). ASV patents Nr 3 518 687, Ser. 600, 672, H01g 3/12, 19/12, 1970, 30.06.
Konstantīns POČS par izgudrošanu un tās nozīmi:

Biju stiprs, strādīgs, bez atpūtas varēju daudz paveikt zinātnē un ap mājas darbiem nedēļas nogalēs.
Mans pētījums jauno aparātu attīstībā nav saistīts ar to, kā labāk un ātrāk iznīcināt cilvēku, bet gan ar to, kā aizsargāt civiliedzīvotājus, karavīrus, zemi un rūpniecību kā kara, tā arī miera laikos.
Kaut visi tie daudzie latviešu zinātnieki, kas šodien strādā tik daudzos un dažādos pētījumu laukos pasaulē, būtu varējuši kalpot reiz savai brīvajai latviešu tautai, savai Latvijai…
Par K.Poču:

Kā apbrīnojama spēja Konstantīnā ir viņa veselīgais humors, kas spēj ar gaišumu pārsegt nopietnas, zinātniskās un arī kādreiz dramatiskas norises. Ar to viņš ir palīdzējis sev un citiem. Ja viņa iedzimtā un dzīves gājumā veidotā daba nebūtu bijusi apbruņota ar humora gaismu un vairogu, pēc daudzajiem sitieniem un grūdieniem, ko viņš saņēma kara gados, viņš nebūtu varējis piecelties tik spēcīgi visā savā fiziskajā un garīgajā augumā. Viņš nelieto bargus vārdus arī tādos gadījumos, kad daži gudri viszinātāji sāk plātīties ar savu tukšumu un pļāpību. Tādus viņš noklusina ar savu veselīgo humoru. (J.Klīdzējs, 1980.g.)
Optimists, liels dziedātājs, dzejoļu skaitītājs, ļoti simpātisks cilvēks, daudz palīdzējis latviešu zinātniekiem un Latgales kultūras darbiniekiem. (J.Stradiņš)
Literatūra par K.Poču:

K.Strods. Tas sākās Varakļānos (Atmiņu-izdomu romāns), Gauja, 1988, 530 lpp.
Fr.Murāns. Latviešu zinātnieka panākumi. Konstantīna Poča izgudrojumi un publikācijas. – Gaisma, 1971, Nr 2(14), lpp.30-31
J.Klīdzējs. Zinātnieks ar dzejnieka dvēseli. Profila skice par K.Poču. – Gaisma, 1980, Nr 4(52), lpp.31-34
A.Spurmanis. K.Počs septiņdesmitgadnieks. – Technikas Apskats, 1982, Nr 95
J.Stradiņš, J.Ekmanis, P.Stradiņš. Dr.phys.hon.causae Konstantīns Počs (1912-1994). – Zinātnes Vēstnesis, 1994, jūnijs, Nr 12(75)
Vispārzinātniskās intereses:

Atmosfēras fizika
Atmosfēras piesārņošana
Filozofija
Izglītība:

Latvijas Universitāte (Matemātikas un dabaszinātņu fakultāte), maģ.grāds ģeoloģijā, 1934-1940
Getingenas universitāte, fizika, Vācija, 1945
Mančesteras, Šefildas universitātes, Anglija, meteoroloģija, 1947
Toronto universitāte, Kanāda, atmosfēras fizika un meteoroloģija, 1956-1958
Teksasas universitāte, ASV, atmosfēras fizika, 1961
Darba gaitas:

Fizikas skolotājs, ķīmijas lektors, Rēzeknes valsts ģimnāzija un komercskola, 1940-1944
Direktors, Hencenas latviešu ģimnāzija, Vācija, 1945-1947
Fiziķis, Nacionālās ogļu pārvaldes centrālā laboratorija, Mančestera, Anglija, 1949-1956
Līdzstrādnieks, Ontario pētniecības fonds, Toronto, Kanāda, 1956-1957
Meteorologs, Kanādas valsts dienesta komiteja, Toronto, 1957-1958
Vecākais inženieris, CBS Electronics, Lovelā (1958-1961) un Klevaira elektronikas firmas Volthemā (1961-1962), Masačusētā, ASV
Fiziķis, raķešu konstruktors, projektu koordinators un programmas vadītājs, konsultants, ASV Gaisa spēku un Pasaules telpas pētniecības laboratorija (Aerospace Instrumentation and Meteorology Division, Air Force Cambridge Research Laboratory), Bostona, ASV, 1962- 1994
Apbalvojumi:

Goda diplomi, ASV Gaisa spēku ministrija, 1963, 1966, 1971
Goda doktors (Dr.honoris causae), Latvijas Zinātņu akadēmija, 1991
Publikācijas:

(kopā vairāk kā 50)
K. Počs. Lidojošs aizsargpostenis. – Technikas Apskats, 1992, Nr 122, lpp. 6-7
K. Počs. Mazo raķešu loma pasaules telpas pētniecībā. – Technikas Apskats, 1977, Nr 80, lpp. 5-7
K. Počs. Aristotels un viņa dzīves filozofija. – Technikas Apskats, 1979, Nr 86, lpp. 9-13
K.Počs. Distribution of ozone in the atmosphere. – Technikas Apskats, 1995, Nr 125, pp.12-15.
Latviešu Terminoloģijas Tehniskā vādrdnīca. II sēj. Meteoroloģija, klimatoloģija. (3400 termini latviešu, angļu un vācu valodās), 1977
Pārskati krājumos OAR Research Reviews (Office of Aerospace Research US Air Force):

K.Pocs. Investigation of solid state parametric amplifier for use in the 1660-1700 Mhz meteorological band. 21 February 1962
K.Pocs. Design and fabricate Multi-Channel Radiosonde. 18 March 1963
K.Pocs. Meteorological rocket – dart, instrumented. 2 April 1964
K.Pocs. Analysis of the electrolysis-type hydrogen generator. 29 November 1965
K.Pocs. Hydrogen gas generator for field use. 1969, vol.8, Nr 5.
K.Pocs. Study and test of Ruby laser and holography. 16 July 1970
Izmantoti Latgales Kultūrvēstures muzeja (Rēzeknē) materiāli.